Logo
Great Lakes, Gurgaon

TEDxGLIMGurgaon Odyssey 2019 -Organising Team

 

Organizer

Dr. Jones Mathew

 

Co-organizer

Ashish Illeth

Branding

Shounak Nath

Anshika Chugh


Speaker and Curation

Udita Sinha

Kamna Bairathi


Production

Neha Sharma

Budget/Event Management

Nandkishore Raje

Shakshi Agarwal


Budget/Sponsorship

Aman Abrol

Ankita Mahajan

Rahul Sabhiki


Website Manager

Vipul Shukla

Social Media Marketing

Akash Khanna

Ravisha Sharma

Lavina Agarwal